Obróbka skrawaniem tworzyw-zobacz najczęstsze błędy

Nasza firma od lat zajmuje się obróbką tworzyw sztucznych. Na początku naszej działalności napotykaliśmy się z wieloma trudności związanych z brakiem doświadczenia. Lecz dzięki upartości ,dążeniu do celu oraz udoskonalaniu parku maszynowego osiągnęliśmy bardzo duże doświadczenie. Chwili obecnej jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów, dzięki świetnie wyszkolonemu zespołowi możemy wykonać każdy projekt od prototypu do masowej produkcji. Zapewniamy fachowe doradztwo, krótki czas realizacji zleceń, a także możliwość podjęcia stałej współpracy.

Zasada obróbki skrawaniem tworzy sztucznych

Obróbka tworzyw sztucznych polega na wykorzystaniu tokarek, frezarek, maszyn do cięcia, pras wiertniczych, szlifierek i wszelkich innych sterowanych CNC maszyn do wytwarzania części. Decydując się na metodę obróbki skrawaniem części, należy mieć na uwadze projekt i materiał konstrukcyjny, ponieważ te czynniki znacząco wpływają na proces produkcyjny i efekt końcowy. W przypadku projektów obróbki plastycznej kwestie te są szczególnie ważne ze względu na większą podatność materiałów z tworzyw sztucznych na wypaczanie, pękanie i odkształcanie w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Dalszym zaostrzeniem problemu jest szeroki wybór dostępnych tworzyw sztucznych i kompozytów z tworzyw sztucznych, z których każdy ma swoje własne właściwości i najlepsze zastosowania.

Jakie są główne przyczyny błędów obróbki?

Błąd obróbki zwykle odnosi się do stopnia odchylenia między parametrami rzeczywistymi a parametrami idealnymi po obróbce części. Stopień zmieszania rzeczywistych i idealnych parametrów geometrycznych po obróbce części nazywany jest dokładnością obróbki.

 Błąd geometryczny mocowania – błąd obrotu wrzeciona odnosi się do zmiany rzeczywistej osi obrotu wrzeciona względem jego średniej osi obrotu w każdym momencie, co bezpośrednio wpłynie na dokładność obrabianego przedmiotu. Głównymi przyczynami błędu obrotu wrzeciona są błąd współosiowości wrzeciona, błąd samego łożyska, błąd współosiowości między łożyskami oraz uzwojenie wrzeciona.

Błąd geometryczny oprawy – funkcją uchwytu jest sprawienie, aby przedmiot obrabiany był odpowiednikiem narzędzia, a obrabiarka miała prawidłową pozycję, więc błąd geometryczny uchwytu ma duży wpływ na błąd obróbki (zwłaszcza błąd położenia).

Błąd geometryczny narzędzia – w procesie skrawania każdego narzędzia nieuniknione jest zużycie, a co za tym idzie zmiana wielkości i kształtu przedmiotu obrabianego.

Błąd pomiaru – gdy części są mierzone w trakcie lub po obróbce, na dokładność pomiaru bezpośrednio wpływa metoda pomiaru, dokładność pomiaru, przedmiot obrabiany oraz czynniki subiektywne i obiektywne.

Stres wewnętrzny – naprężenie, które występuje wewnątrz części bez siły zewnętrznej, nazywane jest naprężeniem wewnętrznym. Po wygenerowaniu naprężenia wewnętrznego na przedmiocie obrabianym, tworzywo sztuczne przedmiotu obrabianego znajdzie się w niestabilnym stanie o wysokiej energii, który instynktownie przechodzi w stan stabilny o niskiej energii, któremu towarzyszy deformacja, tak że przedmiot obrabiany traci swoją pierwotną dokładność obróbki.

Błąd regulacji – ponieważ regulacja nie może być absolutnie dokładna, wystąpi błąd regulacji. W systemie obróbki wzajemna dokładność położenia przedmiotu obrabianego i frezu na obrabiarce jest gwarantowana poprzez regulację obrabiarki, frezu, uchwytu lub przedmiotu obrabianego.

Błąd pozycjonowania – jednym z nich jest błąd niezgodności wzorca. Odniesienie używane do określenia rozmiaru i położenia określonej powierzchni na rysunku części nazywane jest odniesieniem projektowym. Odniesienie służące do określenia wielkości i położenia obrabianej powierzchni tego procesu na rysunku procesu nazywa się odniesieniem do procesu.

Wniosek

Minimalizacja ręcznego wprowadzania danych zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Tak długo, jak istnieje nadmierne poleganie na interwencji człowieka, błędy w obróbce CNC będą nadal występować. Inwestowanie w systemy monitorowania maszyn CNC przyczyni się do poprawy wydajności i wyeliminowania błędów ludzkich.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę

1. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży obróbki tworzyw sztucznych.
2. Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta.
3. Oferujemy darmową wycenę usługi.
4. Pracujemy z Klientami indywidualnymi i firmami.
5. Zapewniamy krótkie terminy realizacji zlecenia.
6. Możemy zaproponować naszym Klientom bardzo konkurencyjne ceny.
7. Zadowolenie Klienta jest dla nas priorytetem.
8. Przez lata działalności zapracowaliśmy na dobrą opinię Klientów.